Blisteriepakojums 

liaa

Ar šo informējam, ka IRF “LANGA” SIA 19.07.2011. noslēdza līgumu ar v/a „Latvijas Investīciju un  attīstības aģentūra” (LIAA) par projekta “Jauna produkta – piena produktu glāžu ar apdruku – ieviešanu ražošanā (saīsināti – Jaunu glāžu ražošana)” īstenošanu.


Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

Darbības programmas 2007.-2013.gadam numurs un nosaukums: 2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums: 2.1.prioritāte „Zinātne un inovācijas”

Pasākuma numurs un nosaukums: 2.1.2.pasākums „Inovācijas”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.1.2.2. aktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.1.2.2.2. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”

Projekta kopsavilkums:


2010.gadā uzņēmums veica pētniecības un attīstības darbus, kuru ietvaros izstrādāja priekš IRF „LANGA” SIA jaunu produktu – piena produkta glāzes. Šis produkts ir jauns, jo IRF „LANGA” SIA nekad nedz šādu, nedz līdzīgu produktu nav ražojis. Lai ieviestu ražošanā šādu Jauno produktu, IRF „LANGA” SIA ir nepieciešamas jaunas ražošanas iekārtas un aprīkojums: (1) Ekstrūzijas ražošanas līnija ar aprīkojumu un (2) Drukas līnija.

Kopējās ražošanas iekārtu un aprīkojuma (projekta attiecināmās) izmaksas sastāda: 2.707.035,00 EUR bez PVN

Uzņēmums plāno saņemt atbalstu ES fondu programmas ietvaros 29,95% apmērā, t.i. 569 803,25 Ls.

Projektu uzņēmums plāno uzsākt īstenot uzreiz pēc tā iesniegšanas LIAA un cer visu projektu pilnībā īstenot vēl līdz 2012.gada beigām.

Šobrīd, saskaņā ar Projektā paredzēto, noris iekārtu un aprīkojuma iegādes process.

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

 

 

 
 

IRF „LANGA” SIA  piedalijas starptautiskajā izstādē  „Scanpack-2009” no 2009.gada 20.-23. oktobra Goteborgā, Zviedrijā.               

a

 Finansējuma saņēmējs IRF „LANGA”SIA ir noslēdzis 16.10.2009 līgumu Nr.L-ĀTA-09-0176 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “IRF „LANGA”SIA ārējā mārketinga aktivitāšu programma 2009.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

   
 

Iepakojuma firma Langa sveic Jūs savā mājas lapā!

Mūsu iepakojums ir:
- koreksi konditorejas izstrādājumiem un citiem pārtikas produktiem,
- daudzslāņu gofrēts velpapīrs.
- blisteriepakojums 
 pieprasīt cenu
 pasūtīt
 
   
 
  developed by kenga.net